Zwembad De Bilt

Het bestaande zwembad Brandenburg is sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. Het dossier omtrent een nieuw zwembad duurt inmiddels echter al 10 jaar en zorgt voor veel discussie tussen verenigingen, recreatieve gebruikers en de gemeente. De investerings- en exploitatielasten dienen in overeenstemming gebracht te worden met het gebruik, bezettingsgraad, verzorgingsgebied en demografische ontwikkelingen. Na diverse adviezen, een lopende aanbesteding die dreigen te mislukken en een hoog oplopende politieke discussie heeft de gemeente eind 2016 STRAMAN Management en Advies ingeschakeld met de volgende vragen:
- Stel als second opinion een onafhankelijke investeringskostenraming op en geef aan wat een reƫel budget is voor de nieuwbouw van het zwembad
- Voer aan behoefte analyse uit om te bepalen of het beoogde programma van eisen goed aansluit bij de behoefte en breng dit qua exploitatie in beeld
- Onderzoek verschillende alternatieven (een grotere en kleiner zwembad) en geef aan wel variant het best aansluit bij de behoeften

Op basis van bovenstaand onderzoek heeft er vervolgens een Europese aanbesteding middels Design, Build & Maintain procedure plaatsgevonden, die in juli 2017 succesvol is afgerond. De ontwikkelingsfase start in het vierde kwartaal van 2017. De realisatie zal in 2018 plaatsvinden.


Foto's