Propositie en coaching

Propositie voor het bedrijfsleven gaat wat ons betreft voornamelijk over de vraag op welke wijze (mogelijke) diensten het best in de markt gezet kunnen worden. Daarbij gaat het om de afstemming tussen aanbieders en afnemers. Dit impliceert ook dat beide zijden, aanbod en afname, onderdeel moeten zijn van een geïntegreerd plan. Door uitsluitend te zoeken naar klanten voor bestaande specifieke diensten doet een bedrijf zichzelf te kort. Diensten kunnen aangepast en uitgebreid worden binnen de mogelijkheden van het bedrijf. De (bestaande) klant kan behoefte hebben aan andere diensten en ondersteuning op gebieden die misschien niet zo voor de hand liggen. Vaak is men zich hiervan niet bewust. Als u ze daarbij helpt zijn beide partijen winnaar.


  • Bedrijfsanalyse en verbetering (commercieel)
  • Tendermanagement voor Design & Build (DB) of Design, Build, Maintain & Operate (DBMO)
  • Conceptontwikkeling
  • Coaching 1-op-1

Continue innovatie is tegenwoordig niet alleen noodzakelijk om uw bedrijf in een bepaalde richting te ontwikkelen. Het is noodzaak geworden om er toe te blijven doen. Wij hebben eerder succesvol producten ontwikkeld die bedrijven in staat hebben gesteld hun marktaandeel binnen het vakgebied te verstevigen en te vergroten. Wilt u dit ook?

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.