Partners

STRAMAN Management en Advies is lid van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Sam Onder is tevens bestuurslid van de bedrijvencommissie van VSG. De bedrijvencommissie van VSG zet zich in om een zo goed mogelijke samenwerking tussen gemeenten en bedrijven, die gerelateerd zijn aan advisering, ontwikkeling en facilitering van sport(accommodaties), tot stand te brengen.

Het lidmaatschap is voorbehouden aan adviesbureau's die aan strikte kwaliteitseisen voldoen en een bewezen staat van dienst hebben.

Voor meer informatie over VSG: http://sportengemeenten.nl