Projectmanagement

Gemeenten, stichtingen en bedrijven schakelen ons in voor het projectmanagement bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten. Meestal gaat het om maatschappelijk vastgoed, waarbij sportaccommodaties en scholen bijzondere aandacht genieten. Onze ervaring bestaat inmiddels uit tientallen sporthallen, zwembaden, ijsbanen, scholen of combinaties hiervan. De zogenaamde multifunctionele accommodaties. Ander maatschappelijk vastgoed zoals gemeentehuizen, bibliotheken en theaters maken echter ook onderdeel uit van onze referenties.


  • Projectmanagement nieuwbouw en renovatie
  • Gespecialiseerd in sportaccommodaties en scholen
  • Innovatieve (EU) aanbestedingsmethoden DBFMO met TCO component
  • Investeringskostenramingen
  • Interim management

U kunt op ons rekenen vanaf onderzoeksfase tot en met realisatie, en vervolgens de gebruiksfase. Wij staan u graag bij met bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, investeringskostenraming, programma van eisen, aanbestedingsstrategie en ontwikkelingsbegeleiding. Dit doen we gepassioneerd, want we houden van ons advies vak en genieten er van. Deze gedrevenheid en onze bijzondere aandacht op persoonlijk vlak is naar onze mening een must voor succesvol samenwerken. Kennis en ervaring is weliswaar een voorwaarde maar ook slechts het begin vinden wij. Persoonlijk contact, betrokkenheid en empathie is cruciaal en vormen onze pijlers. Want in elke projectorganisatie draait het uiteindelijk om het samenspel tussen de betrokken mensen.