Topsporthal Zaanstad

Topsporthal De Koog. In Zaanstad is een nieuwe hoogwaardige topsporthal verrezen in het sportpark van Koog aan de Zaan. Direct gelegen aan de bestaande trainingsvelden en tegenover zwembad Zaangolf.

STRAMAN Mangement en Advies voerde de werkzaamheden uit in het kader van project- en bouwkostemanagement, directievoering en toezicht.

Na een spannend aanbestedingstraject koos de commissie van de gemeente Zaanstad op basis van EMVI criteria unaniem voor het prachtige ontwerp van Moederscheim Moonen architecten in samenwerking met Design&Build ontwikkelaar Vaessen.

Architect: Moederscheim Moonen
Aannemer: Vaessen
Exploitant: Stichting Zaanse Zwembaden (SZZ)
Investeringskosten: circa EUR 9.000.000,-
Werkzaamheden: Haalbaarheidsonderzoek, investeringskostenraming, Programma van Eisen, EU Aanbesteding op basis van Design&Build, ontwikkelingsbegeleiding, directievoering en toezicht.


Foto's