Sporthal Almere Haven

De bestaande sporthal in Almere Haven stamt nog uit de geboortetijd van Almere en is dringend aan vervanging toe. Wij hebben dit proces in opdracht van de gemeente Almere ter hand genomen en hebben op basis van Design, Build & Maintain een vraagspecificatie uitgewerkt, een investeringskostenraming uitgewerkt en het aanbestedingsproces uitgevoerd. Momenteel begeleiden van het ontwikkelingstraject.

Het project zal in 2017 aanbesteed en er is een DBM overeenkomst gesloten op basis van de UAV-gc. De oplevering is gepland in het najaar van 2018.

Architect: AGS Architecten
Aannemer: Bouwgroep Dijkstra Draisma
Investeringsbedrag: € 6.000.000,-


Foto's