Zwembaden Hoorn

In het kader van het opnieuw aanbesteden van de exploitatie van de zwembaden ontstond bij de gemeente Hoorn behoefte aan een nulmeting en onderhoudsplanning (MJOP) van de binnen- en buitenzwembaden. STRAMAN Management en Advies voerde in kort tijdsbestek een inspectie uit van de zwembaden conform NEN2767 systematiek en stelde hiervoor meerjaren onderhoudsplanningen op. Het rapport vormde de basis voor de nieuwe contractonderhandelingen met de exploitant.


Foto's