Jaap Edenbaan

De Jaap Edenbaan heeft een unieke positie in Nederland. Het is één van de weinig overgebleven 400 meter ijsbanen in Nederland die nog volledig onoverdekt is. De ijsbaan en de ijshallen zijn inmiddels sterk verouderd maar niettemin mag de Jaap Edenhal en de bijbehorende horeca zich nog altijd gelukkig prijzen met zeer hoge bezoeksaantallen. Dit was voor het bestuur de reden om een business case te laten opstellen voor een plan om het complex grootschalig te renoveren en nieuwbouw te plegen.

STRAMAN Management en Advies werkt aan het onderzoek voor de locatiekeuze, uitbreidingmogelijkheden, exploitatiemogelijkheden, verbeteringsmogelijkheden voor de exploitatie, parkeer- en verkeersproblematiek. Het onderzoek zal tot eind dit jaar duren.


Foto's