Aventurijncollege

Aventurijncollege in Bergen op Zoom is een onderwijsinstelling voor speciaal onderwijs. Na een intensief voorbereidingstraject is een het project gedefinieerd middels een Programma van Eisen en een bijbehorende investeringskostenbegroting. Deze documenten vormden tezamen met de aanbestedingsleidraad toegespitst op een Design&Build proces de basis voor de Europese aanbesteding va het werk. Bijzonder aan het ontwerp is de solide maar toch vriendelijke architectuur waarbij de verschillende groepen beschikken over gescheiden ingangen. Deze strikte scheiding is het gevolg van de verschillende groepen kinderen die speciale aandacht nodig hebben.


Foto's